MASKING FLAVOR

فراورده ای پودری با رنگ سفید تا زرد کمرنگ و ۹% نمک که با دز مصرف ۰٫۲ تا ۰٫۴ % در کلیه محصولاتی که دارای Off taste و نیز طعم ناخوشایند میباشند باعث مطلوب و خوشایند شدن طعم و بوی محصول میگردد در صنایع مکمل های غذایی و دارویی کاربرد دارد.

فهرست
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram