پوشش کلاژنی
از ویژگی های پوشش های کلاژنی شرکت CROWN میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
• این پوشش ها جایگزین روده های طبیعی گوسفندی هستند و جهت تولیدات لوکس مناسب میباشند.
• خوراکی و از هر نوع آلودگی میکروبی عاری میباشند و در کالیبرهای ثابت در دسترس هستند.
• قابلیت دود پذیری دارند.
• این پوششها به صورت خشک قابل استفاده هستند و نیازی به خیس کردن قبل از مصرف ندارند.

فهرست
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram