پوشش فیبروز
از دیگر انواع پوشش های مورد استفاده در صنعت فرآورده های گوشتی، پوشش فیبروز میباشد. در این راستا شرکت بهین کالای آوید پوشش های فیبروز در کالیبرهای متفاوت را از شرکت KALLE آلمان در جهت رفع نیاز مشتریان فراهم نمونده است.
از ویژگی های پوشش های فیبروز KALLE میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
• دارای قابلیت دودپذیری
• قابل ارائه در کالیبرهای ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۹۰، ۱۱۰، ۱۳۵، ۱۶۵
• قابل استفاده در انواع سوسیس های حرارت دیده و بدون نیاز به حرارت، سوسیس و کالباس های تخمیری، پنیرهای پروسس و انواع محصولات اسلایس شده
• تولید شده از مواد طبیعی و تجدید پذیر

فهرست
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram