پروتئین گیاهی هیدورلیز شده (HVP)

این محصول هم بعنوان تشدید کننده طعم و هم تشکیل Base note طعم و نیز ایجاد مزه خوشایند Umami در محصولات کنسروهای گوشتی و غیر گوشتی، اسنک ها و نیز طعم دهنده ها و ادویه مخصوص صنایع اسنک و گوشت فراورده ای بینظیر است.

فهرست
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram