نشاسته تاپیوکا اصلاح شده است که به طور ویژه برای استفاده در میان وعده هایی مانند آجیل های روکش دار طراحی گردیده است. مهمترین ویژگی در این نوع تنقلات، تردی مناسب با ظاهری یکنواخت و پوشش دههندگی یکدست است.
همچنین، نشاسته CRISPYTEC L4 شرکت SMS از چسبندگی خمیر در طول فرآیند برش می کاهد و در عین حال به طور موثر افت محصول را کاهش می دهد. از سایر مزیت های استفاده از نشاسته CRISPYTEC L4 در محصول میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
• ایجاد تردی مناسب
• خاصیت اتصال خوب روکش به مغزها (binding property)
• بهبود ایجاد پف

فهرست
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram