مونوگلیسیرید

مونوگلیسیرید نوعی مولکول گلیسیرید است که به عنوان لیپید یا چربی نیز شناخته می شود و از چربی گیاهی یا حیوانی می توان آن را به دست آورد، مونوگلیسیرید به صورت صنعتی نیز تولید می شود. مونوگلیسیرید در غذاهای فرایند شده به عنوان امولسیفایر استفاده می شود. به این معنا که باعث حل شدن مایعاتی می شود که به راحتی در یکدیگر حل نمی شوند مانند سرکه و روغن.
مونوگلیسیریدها در لیست مواد اولیه بسیاری از شیرینی های فرایند شده وجود دارند که محصولات پخته شده، آدامس ها و بستنی را شامل می شود. این ماده بر روی بسته بندی با نام مونوگلیسیرید و یا مونو آسیل گلیسرول نوشته می شود.

فهرست
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram