مزایای استفاده از لاکتات سدیم

لاکتات سدیم بعنوان نگهدارنده مجاز در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد و اثر ضد میکروبی و افزایش زمان ماندگاری محصول را نیز دارا می باشد؛ همچنین این محصول به عنوان تشدید کننده طعم و رنگ در صنایع غذایی به کار برده می شود.
به طور کلی مزیت عمده این ماده جلوگیری آن از فعالیت باکتریهای موجود در مواد غذایی بویژه پروتئینهای حیوانی (انواع گوشت) نظیر E.Coli, Botulinum, Lactobacillus, Listeria monocytogenes می باشد.
بازدارندگی از رشد میکروارگانیسم ها بواسطه کاهش فعالیت آبی در محصول نهایی و نیز تاثیر لاکتات( در جلوگیری از رشد باکتری) انجام می پذیرد. سدیم لاکتات از آنجا که ظرفیت نگه داری آب بالایی دارد، آبداری.
در روش پیشنهادی جهت استفاده بهینه از تمام قابلیت های این ماده می توان موارد ذیل را انتظار داشت:
• کاهش میزان نیتریت مصرفی در محصولات.
• در مقایسه با حالت عدم استفاده از این ماده، رنگ محصول بسیار طبیعی تر خواهد شد و این رنگ به مدت طولانی( حتی پس از فریز شدن) حفظ می گردد.
• بهبود بافت، بدلیل آنکه عصاره طبیعی در محصول حفظ می گردد.
• افزایش مدت ماندگاری در محصولات حتی در ماه های گرم سال در زمان کوتاه تر منجر به تشکیل بافت یکنواخت تر می گردد.

فهرست
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram