طعم دود

این طعم دارای فرم فیزیکی مایع بوده ومحلول در آب و روغن میباشد.
دارای طعم خوشایند دودی و رایحه دلپذیر غذاهای تنوری سنتی ایران میباشد.
هیچگونه آلودگی میکربی نداشته و فاقد ترکیبات آلرژی زا میباشد ؛دارای مجوز مصرف خوراکی از استاندارد اروپا و غذا وداروی وزارت بهداشت میباشد.
فاقد فلزات سنگین و ترکیبات حلقوی مضر بوده و دز مصرف آن بسته به نوع محصول متغیر و از ۰/۰۱۵% تا حداکثر ۰/۴۹% میباشد.
در نوشیدنی های لبنی حداقل دز مصرف و در فراورده های گوشتی حداکثر دز مصرف پیشنهاد میگردد.

فهرست
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram