طعم دود
طعم دود شرکت RED ARROW دارای فرم فیزیکی مایع بوده و محلول در آب میباشد.
دارای طعم خوشایند دودی و رایحه دلپذیر غذاهای تنوری سنتی ایرانی میباشد.
هیچگونه آلودگی میکربی نداشته و فاقد ترکیبات آلرژی زا میباشد؛ دارای مجوز مصرف خوراکی از و دارای تاییدیه غذا و داروی وزارت بهداشت میباشد.
فاقد فلزات سنگین و ترکیبات حلقوی مضر بوده و دز مصرف آن بسته به نوع محصول متغیر و از ۱/۰ % تا حداکثر ۲/۰ % میباشد.
در نوشیدنی های لبنی حداقل دز مصرف و در فراورده های گوشتی حداکثر دز مصرف پیشنهاد میگردد.

فهرست
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram