شرکت بینارزن – شیر خشک تیپ ۲

مشخصات – آنالیز شیمیایی ، فیزیکی و میکروبی

۱۸-۲۰ پروتئین
۶۴-۶۶ لاکتوز
۱-۳ چربی
۳ رطوبت
۸ خاکستر
منفی کلی فرم
منفی سالمونلا
در هر ۱۰۰ گرم شمارش میکروبی
منفی ای کولای
فهرست
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram