شرکت بینارزن – شیر خشک تیپ ۱

مشخصات – آنالیز شیمیایی ، فیزیکی و میکروبی

۲۴-۲۲ پروتئین
۶۱-۶۰ لاکتوز
۴-۲ چربی
۳ رطوبت
۷ خاکستر
منفی کلی فرم
منفی سالمونلا
در هر ۱۰۰ گرم شمارش میکروبی
منفی ای کولای
فهرست
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram