شرکت بینارزن – شیر خشک تیپ اسکیم ویژه

مشخصات – آنالیز شیمیایی ، فیزیکی و میکروبی

۳۲ پروتئین
۵۲-۵۶ لاکتوز
۰٫۵-۱ چربی
۲-۴ رطوبت
۸ خاکستر
منفی کلی فرم
منفی سالمونلا
در هر ۱۰۰ گرم شمارش میکروبی
منفی ای کولای
فهرست
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram