باتوجه به چالش های جهانی و تمایل به مصرف هرچه کمتر روغن در وعده های غذایی،و  در عین حال حفظ کیفیت غذا و عدم تغییر احساس دهانی، و البته کاهش قیمت به دنبال حذف روغن، شرکت Nesse آلمان جهت تامین نیاز مصرف کنندگان محصول جدیدی با ویژگی های منحصر به فرد، با نام Halfoilen و با عملکرد ویژه و قابلیت جایگزینی با روغن را معرفی نموده است.

فهرست
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram