یکی از معضلات در تولید همبرگرهای با درصد گوشت بالا جمع شدن و تغییر فرم ظاهری در مرحله سرخ کردن یا گریل میباشد.

در این راستا، شرکت Nesse آلمان ترکیب جدیدی با نام Former Emul DS ،را طراحی کرده تا علاوه بر رفع مشکلات فوق، بافت محصول نهایی را بهبود دهد.

از مزایای این محصول میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • حفظ شکل ظاهری محصول نهایی پس از پخت
  • بهبود احساس دهانی
  • آبدار بودن برگرها پس از پخت
  • بافت گوشتی تر برگرها

همچنین لازم به ذکر است که این محصول با ایجاد یک امولسیون قوی در جهت جایگزینی با چربی فرمولاسیون، در انواع سوسیس های حرارت دیده و امولسیونی نیز قابل استفاده میباشد.

فهرست
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram