استارتر NOVATASTE  باکتری های خشک شده انجمادی هستند که میتوان از آنها در تهیه انواع سوسیس های خشک و تخمیری مانند چوریزو، سالامی و ..استفاده کرد. استارتر NOVATASTE  با کاهش pH گوشت به فرآورده طعم خاص و رسیده ای میبخشد. میتوان این استارتر را همراه با نمک نیتریت ، دکستروز و گاهی اوقات نیترات نیز استفاده کرد.

NOVATASTE یک استارتر عالی برای کاهش سریع pH در انواع سوسیس است که با ایجاد طعمی خاص در فرآورده به ادویه های اضافه شده این امکان را میدهد تا بهترین طعم را در محصول ایجاد کنند، همچنین نقش موثری در ایجاد رنگ، بافت و پایداری مناسب در محصول ایفا خواهد کرد.

فهرست
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram