آنزیم  BDF PROBIND®MB25 با فرمول‌ اروپایی با کیفیت بالا بر پایه آنزیم ترانس گلوتامیناز به منظور بهبود خواص محصولات نهایی با کاربردهای متعدد در بخش‌ گوشت گاو، گوشت بوقلمون و فرآورده های لبنی است. استفاده از ترانس گلوتامیناز در فرآورده های گوشتی به بهبود سفتی، کشسانی، ویسکوزیته، پایداری حرارتی و ظرفیت نگهداری مایع کمک می کند. فرمولاسیون اختصاصی ترانس گلوتامیناز همچنین امکان تبدیل برش ها و تکه های فاقد ارزش تجاری  گوشت را به بخش های استاندارد و قابل قبولی با ارزش افزوده بالا می دهد. این آنزیم در انواع مختلف محصولات استفاده شود.

فهرست
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram